Usługi - Fabian Stasiak CAD Consulting

Doradztwo, wdrożenia, specjalistyczne szkolenia w zakresie CAD i PDM
Doradztwo, wdrożenia, specjalistyczne szkolenia w zakresie CAD i PDM
Doradztwo, wdrożenia,
specjalistyczne szkolenia w zakresie CAD i PDM
Przejdź do treści
Wdrożenie systemów inżynierskich
Zakup systemów inżynierskich to bardzo poważna inwestycja. Jest szczególnie ważne to, aby nowe oprogramowanie zostało prawidłowo osadzone w środowisku operacyjnym firmy i jak naszybciej zaczęło przynosić oczekiwane efekty. Do osiągnięcia tego celu konieczne jest zaplanowanie i zrealizowanie wdrożenia.

Wdrożenie systemów inżynierskich obejmuje prawidłową instalację komponentów, zgodną z wymaganiami systemowymi oraz konfigurację i dopasowanie systemów do standardów firmy. Ważnym elementem wdrożenia jest odpowiednie przeszkolenie użytkowników z pracy w oprogramowaniu, dopasowane do ich zadań, aby mogli jak najszybciej wypracować najlepsze praktyki w posługiwaniu się oprogramowaniem Wdrożenie systemów inżynierskich może wychodzić poza dział konstruktyjno - technologiczny i obejmować dopasowanie współpracy z innymi działami firmy, takimi jak sprzedaż i marketing, przygotowanie produkcji, finanse oraz współracy z kooperantami, dostawcami i klientami firmy.

Przygotuję i przeprowadzę wdrożenie systemów inżynierskich Autodesk dopasowane do potrzeb Twojej firmy. Odpowiedm na każde pytanie i zaproponuję poszczególne etapy wdrożenia, w celu jak najlepszego osadzenia systemów inżynierskich w ekosystemie firmy.
Szkolenia podstawowe z pracy w systemie inżynierskim dopasowane do potrzeb firmy
Każda firma produkcyjna posiada własną kulturę organizacyjną i pewne nawyki wynikające z tego, czym się zajmuje. Wdrożenie nowego systemu inżynierskiego zwykle wymusza przeszkolenie pracowników z obsługi nowego narzędzia, podobnie jak się to ma przy zakupie nowej maszyny do działu produkcji.

Już podstawowe szkolenia z pracy w systemie CAD, których celem jest nauczenie użytkowników nowego narzędzia inżynierskiego, powinny być jak najlepiej dopasowane do charakteru firmy. Uczestnicy szkolenia powinni poznawać nowe narzędzie na przykładach własnych wyrobów, aby już w czasie szkolenia nabierać odpowiednich nawyków i korzystając z wiedzy trenera oraz własnego doświadczenia w pracy z wyrobami firmy, opracować najlepsze praktyki, które będą wykorzystywane już w codziennej pracy.

Przygotuję i przeprowadzę szkolenie z podstaw pracy w systemie CAD firmy Autodesk, dopasowane do potrzeb Twojej firmy. Odpowiedm na każde pytanie i zaproponuję dalsze kroki w celu jak najlepszego wdrożenia systemu inżynierskiego w środowisku operacyjnym firmy.
Specjalizowane warsztaty pracy w systemie CAD
System inżynierski CAD oferuje wiele możliwości podejścia do danego tematu i wiele narzędzi, które można zastosować, aby wykonać swoją pracę. Sprawne projektowanie danego wyrobu w systemie CAD wymaga zrozumienia koncepcji działania oprogramowania oraz dobrego rozpoznania narzędzi i technik pracy systemu CAD, których zastosowanie zapewni najlepszy efekt w konkretnym przypadku.

Nawet użytkownicy, którzy biegle posługują się na co dzień swoim narzędziem CAD mogą mieć trudności z samodzielnym wdrożeniem nowych technik. Specjalizowany warsztat wskaże najlepszą dostępną metodę projektowania danego rodzaju wyrobów oraz podniesie umiejętności użytkowników systemów CAD na wyższy poziom.

Przygotuję i przeprowadzę specjalizowane warsztaty pracy w systemie CAD firmy Autodesk, dopasowane do szczególnych potrzeb Twojej firmy. Pomogę w opracowaniu optymalnej ścieżki opracowania danego wyrobu i zaproponuję dalsze kroki w celu jak najlepszego wdrożenia systemu CAD w firmie.
Wdrożenie programu Vault do zarządzania dokumentacją
Dokumentacja projektu praktycznie każdego wyrobu zawiera dużą liczbę plików CAD, dokumentów tekstowych, ilustracji, filmów wideo, itp.  W trakcie pracy nad projektem mogą być wprowadzane istotne zmiany koncepcji, powstają odmiany wykonania wyrobu, powstają różne dokumenty pośrednie, często należy szybko odnaleźć dokumentację podzespołu, który ma być zastosowany w bieżącym projekcie, itp.

Dokumentacja projektu zwykle podlega wymogowi zatwierdzenia przed skierowaniem do produkcji, aby działy firmy związane z produkcją pracowały na prawidłowej dokumentacji. Jak widać, wiele się dzieje w związku z dokumentacją projektu, a co za tym idzie bardzo ważnym elementem procesu projektowania staje się umiejętność zapanowania nad ciągle rosnącym potokiem plików. Rozwiazaniem problemów z potokiem plików będzie wdrożenie programu Vault.

Przygotuję i przeprowadzę wdrożenie systemu zarządzania dokumentacją z rodziny Autodesk Vault, dopasowane do potrzeb Twojej firmy. Odpowiedm na każde pytanie związane z możliwościami jakie oferuje konkretna wersja programu Vault i zaproponuję dalsze kroki w celu jak najlepszego osadzenia systemu zarządzania dokumentcją w firmie.
Automatyzacja w projektowaniu
Jednym ze sposobów zmniejszenia kosztów produkcji jest standaryzacja całych wyrobów i/lub istotnych podzespołów. Rozwiązania standardowe są dobrze rozpracowane przez osoby zajmujące się produkcją i gospodarką materiałową. Z punktu widzenia konstruktora wyrobu zastosowanie standardów zakładowych to w zasadzie budowanie projektu z gotowych „klocków”.

Automatyzacja projektowania wspiera wykorzystanie standardowych rozwiązań w wyrobach oferując możliwość szybkiego utworzenia projektu, dopasowanego do wymagań klienta, a jednocześnie zoptymalizowanego kosztowo. Rozwiązania automatyzujące projektowanie dostarczają wybór dopuszczalnych opcji i pozwalają na szybkie wykonanie odpowiednich modyfikacji poszczególnych komponentów wyrobu wynikających z wybranych opcji, a także automatyczne aktualizowanie dokumentacji rysunkowej.

Przygotuję i przeprowadzę wdrożenie narzędzi automatyzujących projektowanie wyrobów, jakie są oferowane przez systemy CAD firmy Autodesk. Pomogę w opracowaniu najlepszych metod tworzenia parametrycznych bibliotek poszczególnych części i podzespołów, które są standardowymi rozwiązaniami w Twojej firmie.
Doradztwo i konsulting w zakresie rozwiązań inżynierskich
Systemy inżynierskie potrafią coraz więcej, ale stają się także dość złożone. Właściwie dobrane rozwiązania do projektowania, wytwarzania i zarządzania projektami znacząco podnoszą konkurencyjność firmy. Przy podejmowaniu decyzji o zainwestowaniu środków w rozwiązania inżynierskie do wspomagania projektowania i zarządzania dokumentacją projektową może pojawić się wiele pytań o to co powiniśmy wybrać, jakie możliwości systemu są dla nas niezbędne, z czego możemy zrezygnować, czy jak powinniśmy się zabrać do wdrożenia systemów inżynierskich w swojej firmie.

Często może brakować w firmie odpowiedniej wiedzy, czego skutkiem mogą być nietrafione decyzje lub ich brak i w efekcie odłożenie realizacji inwestycji w rozwój. Przy podejmowaniu decyzji dotyczących zakupu systemów inżynierskich może być pomocna wiedza i doświadczenie niezależnego konsultanta, który odpowie na każde pytanie, przedstawi zalety i wady różnych rozwiązań, pomoże wybrać odpowiednie składniki systemu inżynierskiego oraz zaproponuje optymalną ścieżkę wdrożenia.

Pomogę w wyborze właściwych rozwiązań inżynierskich dla Twojej firmy, mając na uwadze to czym się zajmujecie i co jest dla Was priorytetowe. Odpowiedm na każde pytanie związane z możliwościami jakie oferują dostępne rozwiązania inżynierskie Autodesk dla firm produkcyjnych i zaproponuję ścieżkę optylamnego wdrożenia tych systemów w firmie.
Konsultacje online
Oprogramowanie CAD oferuje bardzo wiele możliwości rozwiązania danego problemu projektowego. Kłopot pojawia się wtedy, gdy trzeba zrealizować konkretne zadanie i nie wiadomo jak się do tego zabrać, jakich użyć narzędzi programu, jaką zastosować koncepcję, itp. W takich sytuacjach rozwiązaniem może być zapytanie specjalisty. Często wstarczy krótkie wyjaśnienie problemu i wskazanie rozwiązania. Może także zaistnieć potrzeba bardziej dogłębnego przebadania tematu, najlepiej z wykorzystaniem modeli użytkownika.  
W takich przypadkach doskonałym rozwiązaniem jest konsultacja online. Z użyciem odpowiedniego oprogramowania do komunikacji zdalnej konsultant może "wejść" na komputer użytkownika i wskazać właściwą ścieżkę postępowania, poprawić błędy oraz wspólnie przećwiczyć różne warianty rozwiązania. Konsultacja online to bardzo skuteczy sposób na to by w krótkim czasie, bez konieczności organizowania delegacji rozwiązać problemy, na które natknął się użytkownik oprogramowania inżynierskiego.
W ramach konsultacji online pomogę we wskazaniu prawidłowej ścieżki postępowania w celu osiągnięcia oczekiwanego efektu. Odpowiem na każde pytanie dotyczące możliwości aktualnych rozwiązań Autodesk w zakresie spełnienia określonych potrzeb projektowych.
Wsparcie techniczne dla firm
Podczas pracy z systemem CAD mogą pojawić się problemy techniczne lub pytania od użytkowników dotyczące sposobu pracy w wykorzystywanym systemie CAD/PDM. W takich sytuacjach konieczna staje się możliwość szybkiego uzyskania prawidłowej odpowiedzi od doświadczonego specjalisty, aby dalej sprawnie wykonać postawione zadania projektowe. Generalnie, im więcej jest w firmie użytkowników systemów inżynierskich tym więcej powstaje pytań i problemów.
Rozwiązaniem w takiej sytuacji jest stałe wsparcie techniczne specjalisty ds. systemów CAD/PDM. Zakres wsparcia, szybkość reakcji oraz sposób przekazywania porad można dopasować indywidualnie do potrzeb zamawiającego wsparcie.
Oferuję możliwość zawarcia Umowy Wsparcia Technicznego w zakresie pomocy przy rozwiązywaniu problemów, wyjaśnianiu wątpliwości oraz podpowiadania najlepszego rozwiązania w pracy z systemami CAD/PDM firmy Autodesk. Wsparcie techniczne może być realizowane zdalnie oraz na miejscu w siedzibie klienta.
Fabian Stasiak CAD Consulting
95-070 Wola Grzymkowa; ul. Miętowa 14
NIP: 9471488833; REGON:101730453
Dane firmy:
Dane firmy:
Fabian Stasiak CAD Consulting
95-070 Wola Grzymkowa; ul. Miętowa 14
NIP: 9471488833; REGON:101730453
+48 609 157 162
Dane firmy:
Fabian Stasiak CAD Consulting
95-070 Wola Grzymkowa; ul. Miętowa 14
NIP: 9471488833; REGON:101730453
Bookmark and Share
Wróć do spisu treści