Regulamin zakupów - Fabian Stasiak CAD Consulting

Doradztwo, wdrożenia, specjalistyczne szkolenia w zakresie CAD i PDM
Doradztwo, wdrożenia, specjalistyczne szkolenia w zakresie CAD i PDM
Doradztwo, wdrożenia,
specjalistyczne szkolenia w zakresie CAD i PDM
Przejdź do treści
 1. Firma Fabian Stasiak CAD Consulting, zwana dalej Dostawcą, dostarcza usługi szkoleniowe, usługi konsultacyjne, manipulatory firmy 3DConnexion oraz książki.
 2. Aby skorzystać ze szkolenia należy zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu z pomocą formularza zgłoszenia dostępnego na stronie opisującej dane szkolenie.
 3. Dostawca szkolenia zorganizuje dane szkolenie po zebraniu odpowiedniej liczby osób chętnych do uczestnictwa w szkoleniu.
 4. Termin szkolenia zostanie ustalony z użyciem elektronicznych środków komunikacji ze wszystkimi zainteresowanymi danym szkoleniem.
 5. Potwierdzenie przez zainteresowanego szkoleniem ustalonej daty szkolenia jest traktowane jak zamówienie szkolenia.
 6. Zapłata za szkolenie jest realizowana w formie przedpłaty. Do każdego, kto potwierdził zaproponowaną datę szklenia Dostawca wysyła, za pomocą poczty elektronicznej dane do dokonania przedpłaty. Dodatkowo, Dostawca oferuje możliwość zamówienia podręcznika zalecanego do wybranego szkolenia.
 7. Po dokonaniu płatności Zamawiający otrzymuje fakturę za zamówioną usługę i opcjonalne podręczniki oraz dane do dołączenia do szkolenia. Faktura jest wysyłana elektronicznie, w pliku w formacie PDF.
 8. Zamawiający może zmodyfikować lub wycofać swoje zainteresowanie danym szkoleniem. Dokonanie zmian lub wycofanie zainteresowania możliwe jest poprzez kontakt z Dostawcą za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie.
 9. Brak zapłaty za usługę w ustalonym czasie będzie traktowany jak rezygnacja z usługi.
 10. Jeżeli zamówienie zostało opłacone i Zamawiający zrezygnował ze szkolenia Dostawca zwróci pełną kwotę za zamówienie.
 11. Jeżeli w zamówieniu znalazły się także książki będące materiałem uzupełniającym do szkolenia, to Dostawca zwróci pełną kwotę za zamówienie po otrzymaniu z powrotem książek, jeżeli już zostały wysłane do Zamawiającego. Koszt zwrotnej wysyłki książek ponosi Zamawiający.
 12. Firma CAD Consulting zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia w danym terminie, bez podania przyczyny lub do zaproponowania zmiany terminu szkolenia. Jeżeli zmiana terminu nie zostanie zaakceptowana przez Zamawiającego to całkowity koszt szkolenia zostanie zwrócony Zamawiającemu. Jeżeli zamówienie szkolenia obejmowało także książki, to Dostawca uzgodni z Zamawiającym zwrot książek lub ich pozostawienie u Zamawiającego. Wtedy Zamawiający otrzyma zwrot pobranej opłaty za szkolenie pomniejszony o koszt książek oraz odpowiednią fakturę korygującą.
 13. Reklamacje. Jeżeli po otrzymaniu książki, będącej uzupełnieniem zamówionego szkolenia, Zamawiający znajdzie w niej wady techniczne to powinien skontaktować się z Dostawcą w celu ustalenia sposobu wymiany wadliwego egzemplarza.
 14. Firma Fabian Stasiak CAD Consulting nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

Fabian Stasiak CAD Consulting
95-070 Wola Grzymkowa; ul. Miętowa 14
NIP: 9471488833; REGON:101730453
Dane firmy:
Dane firmy:
Fabian Stasiak CAD Consulting
95-070 Wola Grzymkowa; ul. Miętowa 14
NIP: 9471488833; REGON:101730453
+48 609 157 162
Dane firmy:
Fabian Stasiak CAD Consulting
95-070 Wola Grzymkowa; ul. Miętowa 14
NIP: 9471488833; REGON:101730453
Bookmark and Share
Wróć do spisu treści