Strona usera - CADConsulting

Doradztwo, wdrożenia, specjalistyczne szkolenia w zakresie CAD
Doradztwo, wdrożenia, specjalistyczne szkolenia w zakresie CAD
Doradztwo, wdrożenia,
specjalistyczne szkolenia w zakresie CAD
Przejdź do treści
Konstruktor, technolog, użytkownik oprogramowania inżynierskiego...
Zarząd firmy zainwestował poważne środki w oprogramowanie inżynierskie, aby podnieść jakość i konkurencyjności produkowanych wyrobów oraz zoptymalizować koszty wprowadzenia nowych produktów na rynek. Zarząd oczekuje wyraźnych efektów z poniesionych inwestycji. Wprowadzenie do firmy nowego oprogramowania inżynierskiego to także szansa na rozwój osobisty osób pracujących z tymi systemami i podniesienie ich umiejętności na wyższy poziom. Warunkiem osiągnięcia sukcesu jest prawidłowe wdrożenie systemów inżynierskich, dopasowane do wymagań konkretnej firmy i odpowiednie przeszkolenie użytkowników.
Spróbuj ocenić efekt wdrożenia systemów inżynierskich w swojej firmie i jego wpływ na Twój rozwój osobisty, jako inżyniera.
Odpowiedz na poniższe pytania: TAK lub NIE.
Można pobrać arkusz z pytaniami w formacie PDF, do wydruku. Pobierz...

Umiejętności pracy w systemie
 • Czy w firmie było zorganizowane szkolenie z zakresu obsługi systemów inżynierskich, dopasowane do charakteru projektowanych wyrobów?
 • Czy czujecie się komfortowo w programach inżynierskich, których używacie?
 • Czy wiecie jakie program tworzy pliki i jakie występują powiązania pomiędzy tymi plikami?
 • Czy w swojej pracy potraficie wykorzystać szczególne możliwości oprogramowania CAD/moduły specjalistyczne, o których wiecie, że są?
 • Czy potraficie wykorzystać możliwości swojego oprogramowania CAD do uzyskania automatyzacji w projektowaniu?
 • Czy umiecie zaprojektować parametryczne generatory odmian wykonania podzespołów, jeżeli pozwala na to oprogramowanie CAD?
Konfiguracja i dopasowanie do standardów firmy
 • Czy używacie opracowanych standardów zakładowych w zakresie tworzenia dokumentacji w formatach CAD, nazewnictwa i opisu metadanymi?
 • Czy wykorzystujecie dopasowane do swoich potrzeb biblioteki CAD komponentów stosowanych w projektowanych wyrobach?
 • Czy wszyscy użytkownicy systemu korzystają ze wspólnych szablonów, bibliotek i ustawień konfiguracyjnych?
 • Czy modyfikacja ustawień konfiguracyjnych, bibliotek lub szablonów jest od razu dostępna dla wszystkich członków zespołu?
Wymiana danych i współpraca
 • Czy umiecie wymieniać dane CAD ze współpracownikami ze swojego działu?
 • Czy potraficie przygotować dane inżynierskie tak, aby były użyteczne w innych komórkach firmy na potrzeby ich zadań?
 • Czy potraficie wykorzystać dane inżynierskie wytworzone w innych działach swojej firmy?
 • Czy umiecie przygotować dane CAD, które podwykonawcy firmy potrafią w pełni wykorzystać do realizacji zleconego zadania?
 • Czy umiecie wykorzystać dane CAD komponentów uzyskane od dostawców/producentów?
 • Czy potraficie wykorzystać dane CAD otrzymane od swoich klientów?
 • Czy potrafcie zapewnić swoim klientom dane CAD, których wymagają?
Zarządzanie plikami i dokumentacją
 • Czy pracujecie z oprogramowaniem do zarządzania dokumentacją/plikami?
 • Czy potraficie szybko i sprawnie odnaleźć istniejące pliki CAD wymagane do zastosowania w aktualnym zadaniu?
 • Czy potraficie sprawnie odnaleźć archiwalną dokumentację CAD konkretnego wyrobu/zlecenia?
 • Czy na produkcję jest dostarczana sprawdzona i zatwierdzona dokumentacja?
 • Czy potraficie sprawnie zaprojektować odmianę wykonania wyrobu, bazując na danych CAD istniejącego wykonania?
Jakie uzyskano odpowiedzi i co z tego wynika?
Przedstawione powyżej pytania dotykają pewnego ogólnego zakresu pracy z systemami inżynierskimi, który będzie dotyczył większości firm intensywnie wykorzystujących oprogramowanie CAD/CAM/CAE/PDM. Każda firma może mieć swoje specyficzne uwarunkowania, które spowodują powstanie kolejnych pytań dotykających efektywności zrealizowanego wdrożenia oprogramowania inżynierskiego.

Większość odpowiedzi: TAK
Prawdopodobnie wykonano prawidłowe wdrożenie systemów inżynierskich w Twojej firmie. Tam, gdzie odpowiedź była „nie” są być może obszary, które należy usprawnić, aby osiągnąć jeszcze lepsze korzyści z pracy systemów inżynierskich i poprawić swoje umiejętności.

Większość odpowiedzi: NIE
Wygląda na to, że wdrożenia w ogólne nie było lub zostało przeprowadzone nieprawidłowo. Jest wiele obszarów, którym należy się przyjrzeć i zaproponować rozwiązania, które poprawią efekt wdrożenia systemów inżynierskich i podniosą umiejętności użytkowników na wyższy poziom.

Jeśli konieczne są pewne zmiany...
Czy widzisz braki w swoich umiejętnościach i w sposobie wykorzystania systemów inżynierskich w Twojej firmie? Masz świadomość, że można lepiej wykorzystać potencjał posiadanego oprogramowania, wdrożyć pewne rozwiązania specjalistyczne, standaryzację i automatyzację w projektowaniu, albo usprawnić konfigurację?

Spróbujemy razem poprawić sytuację. Wspólnie możemy zaproponować kierownictwu działu/firmy plan wdrożenia oprogramowania inżynierskiego, dopasowany do bieżących potrzeb firmy, co znacząco wpłynie na jakość pracy, podniesie umiejętności użytkowników i przyczyni się do rozwoju osobistego inżynierów. Oferuję swoją wiedzę i ponad 20 letnie doświadczenie we wdrażaniu oprogramowania firmy Autodesk.
Wróć do spisu treści