Strona managera - CADConsulting

Przejdź do treści

Menu główne:


Jesteś managerem działu projektowania, działu rozwoju, szefem firmy...

Firma zainwestowała znaczące środki w oprogramowanie do komputerowego wspomagania projektowania (CAD), aby podnieść jakość i konkurencyjności produkowanych wyrobów oraz zoptymalizować koszty wytwarzania. Oprogramowanie CAD to swego rodzaju maszyna przemysłowa, która po prostu ma dla firmy zarabiać pieniądze, tak jak robią to inne maszyny i urządzenia eksploatowane w firmie. Kluczem do powodzenia inwestycji jest prawidłowe wdrożenie i umiejętne wykorzystanie oprogramowania CAD.

Czy wdrożenie oprogramowania CAD w Twojej firmie przyniosło oczekiwane efekty?
Czy wiesz, jak jest wykorzystywane oprogramowanie CAD?

W wolnej chwili, przy kawie, spróbuj odpowiedzieć na poniższ  pytania „tak”, „nie” lub „nie wiem”.
Optymalne wykorzystanie potencjału CAD
 • Czy na każdym stanowisku w dziale konstrukcyjnym zastosowane jest właściwe oprogramowanie CAD?
 • Czy odbywa się wymiana danych pomiędzy stanowiskami CAD?
 • Czy użytkownikom znane są szczególne możliwości używanego oprogramowania CAD, które mogą być wykorzystane w projektowaniu naszych wyrobów?
 • Czy dane tworzone przez oprogramowanie CAD potrafimy wykorzystać w innych komórkach firmy - marketing, sprzedaż, przygotowanie produkcji?
Umiejętności użytkowników systemu CAD
 • Czy konstruktorzy przeszli szkolenie z obsługi oprogramowania CAD dopasowane do charakteru projektowanych w naszej firmie wyrobów?
 • Czy konstruktorzy potrafią zastosować specjalizowane moduły oprogramowania CAD do projektowania lepszych wyrobów?
 • Czy potrafią sprawnie zaprojektować odmianę wykonania wyrobu, bazując na istniejących danych CAD?
 • Czy potrafią szybko odnaleźć wymaganą dokumentację?
Standaryzacja i konfiguracji stanowisk CAD
 • Czy w firmie obowiązuje standard konfiguracji stanowisk CAD i składowania danych CAD?
 • Czy są wyznaczeni pracownicy działu IT do obsługi i konserwacji stanowisk CAD?
 • Czy nowo zatrudniony konstruktor jest wdrażany do pracy z systemem CAD tak, aby pracował zgodnie z obowiązującymi w firmie wytycznymi?
 • Czy dane CAD są bezpiecznie przechowywane?

Automatyzacja projektowania
 • Czy konstruktorzy korzystają z bibliotek CAD komponentów stosowanych w naszych wyrobach?
 • Czy są wykorzystywane parametryczne generatory odmian wykonania podzespołów lub całych wyrobów, jeżeli pozwala na to oprogramowanie CAD?
Wymiana danych z kooperantami, dostawcami, klientami
 • Czy nasi podwykonawcy potrafią w pełni wykorzystać nasze dane CAD, które otrzymują do realizacji zleconego zadania?
 • Czy nasi dostawcy zapewniają nam dane CAD swoich komponentów?
 • Czy potrafimy wykorzystać dane CAD otrzymane od naszych klientów?
 • Czy potrafimy zapewnić naszym klientom dane CAD, których wymagają?
Zarządzanie dokumentacją projektowanych wyrobów
 • Czy w biurze konstrukcyjnym wdrożono rozwiązanie do zarządzania dokumentacją projektowanych wyrobów?
 • Czy na produkcję jest dostarczana sprawdzona i zatwierdzona dokumentacja?
 • Czy można sprawnie odnaleźć dokumentację CAD konkretnego wyrobu/zlecenia?
 • Czy potrafimy szybko uzyskać odmianę wykonania wyrobu bazując na wcześniej zrealizowanym projekcie?
 • Czy system zarządzania dokumentacją wymienia dane z zakładowym systemem zarządzania produkcją?

Jakie uzyskałeś odpowiedzi i co z tego wynika?

Przedstawione powyżej pytania dotykają pewnego ogólnego zakresu pracy z systemem CAD, który będzie dotyczył większości firm intensywnie wykorzystujących oprogramowanie CAD. Każda firma może mieć swoje specyficzne uwarunkowania, które spowodują powstanie kolejnych pytań dotykających efektywności zrealizowanego wdrożenia oprogramowania CAD.

Większość odpowiedzi „tak”
Prawdopodobnie system CAD jest w Twojej firmie wdrożony prawidłowo i raczej przynosi spodziewane efekty. Być może są pewne obszary do poprawy, nad którymi warto się pochylić i rozważyć ich usprawnienie.
Większość odpowiedzi „nie”
Jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że system CAD nie został prawidłowo wdrożony i jest wiele obszarów do poprawy. Ten stan być może nawet generuje straty. Prawdopodobnie ko- nieczne jest szybkie przeanalizowanie sytuacji i zrealizowanie wdrożenia dopa- sowanego do potrzeb firmy, aby roz- wiązań problemy.

Większość odpowiedzi „nie wiem”
Wygląda na to, że nie masz pojęcia o sposobie wykorzystania systemu CAD w Twojej firmie. Musisz szybko uzupełnić swoją wiedzę, abyś mógł świadomie od- powiedzieć na powyższe pytania „tak” lub „nie” i podjąć odpowiednie działania.


Widzisz problemy w sposobie wykorzystania systemu CAD w Twojej firmie? Przedstawione powyżej pytania pokazały obszary, które wymagają przeanalizowania? Oczekujesz znacznie lepszych efektów z inwestycji poniesionych w oprogramowanie CAD?
Spróbujemy razem poprawić sytuację. Oferuję swoją wiedzę i ponad 20 letnie doświadczenie we wdrażaniu oprogramowania CAD firmy Autodesk i jestem przekonany, że potrafię zaproponować wdrożenie systemu CAD dopasowane do Twojej firmy.

Porozmawiajmy!

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego