Strona managera - CADConsulting

Doradztwo, wdrożenia, specjalistyczne szkolenia w zakresie CAD
Doradztwo, wdrożenia, specjalistyczne szkolenia w zakresie CAD
Doradztwo, wdrożenia,
specjalistyczne szkolenia w zakresie CAD
Przejdź do treści
Manager działu projektowania, działu rozwoju, szef firmy...
Firma zainwestowała znaczące środki w oprogramowanie do komputerowego wspomagania projektowania (CAD), aby podnieść jakość i konkurencyjności produkowanych wyrobów oraz zoptymalizować koszty wytwarzania. Oprogramowanie CAD to swego rodzaju maszyna przemysłowa, która po prostu ma dla firmy zarabiać pieniądze, tak jak robią to inne maszyny i urządzenia eksploatowane w firmie. Kluczem do powodzenia inwestycji jest prawidłowe wdrożenie i umiejętne wykorzystanie oprogramowania CAD.
Zastanów się nad następującymi zagadnieniami:
Czy wdrożenie oprogramowania inżynierskiego w Twojej firmie przyniosło oczekiwane efekty?
Czy wiesz, jak jest wykorzystywane oprogramowanie inżynierskie w Twojej firmie?
W wolnej chwili, przy kawie, spróbuj odpowiedzieć na poniższe pytania: TAK, NIE lub NIE WIEM.
Można pobrać arkusz z pytaniami w formacie PDF, do wydruku. Pobierz...
Optymalne wykorzystanie potencjału CAD
 • Czy na stanowiskach pracy zastosowane jest właściwe oprogramowanie inżynierskie?
 • Czy odbywa się płynna wymiana danych pomiędzy stanowiskami CAD?
 • Czy użytkownikom znane są wyspecjalizowane moduły oprogramowania CAD, które mogą być wykorzystane w projektowaniu naszych wyrobów?
 • Czy dane tworzone przez oprogramowanie CAD potrafimy wykorzystać w innych komórkach firmy - marketing, sprzedaż, przygotowanie produkcji?
Umiejętności użytkowników systemu CAD
 • Czy konstruktorzy przeszli szkolenie z obsługi oprogramowania CAD dopasowane do charakteru projektowanych w naszej firmie wyrobów?
 • Czy konstruktorzy potrafią zastosować specjalizowane moduły oprogramowania CAD do projektowania lepszych wyrobów?
 • Czy konstruktorzy potrafią sprawnie zaprojektować odmianę wykonania wyrobu, bazując na istniejących danych CAD?
 • Czy konstruktorzy potrafią szybko odnaleźć wymaganą dokumentację?
Standaryzacja i konfiguracji stanowisk CAD
 • Czy w firmie obowiązuje standard konfiguracji stanowisk CAD oraz standard składowania danych CAD?
 • Czy są wyznaczeni pracownicy działu IT do konserwacji stanowisk CAD?
 • Czy nowo zatrudniony konstruktor jest wdrażany do pracy z systemem CAD tak, aby pracował zgodnie z obowiązującymi w firmie wytycznymi?
 • Czy dane CAD są bezpiecznie przechowywane?

Automatyzacja w projektowaniu
 • Czy konstruktorzy korzystają z bibliotek CAD komponentów stosowanych w naszych wyrobach?
 • Czy są wykorzystywane parametryczne generatory odmian wykonania podzespołów lub całych wyrobów, jeżeli pozwala na to oprogramowanie CAD?
Wymiana danych z kooperantami, dostawcami, klientami
 • Czy nasi podwykonawcy potrafią w pełni wykorzystać nasze dane CAD, które otrzymują do realizacji zleconego zadania?
 • Czy nasi dostawcy zapewniają nam dane CAD swoich komponentów?
 • Czy potrafimy wykorzystać dane CAD otrzymane od naszych klientów?
 • Czy potrafimy zapewnić naszym klientom dane CAD, których wymagają?
Zarządzanie dokumentacją projektowanych wyrobów
 • Czy w biurze konstrukcyjnym wdrożono rozwiązanie do zarządzania dokumentacją projektowanych wyrobów?
 • Czy na produkcję jest dostarczana sprawdzona i zatwierdzona dokumentacja?
 • Czy można sprawnie odnaleźć dokumentację CAD konkretnego wyrobu lub zlecenia?
 • Czy potrafimy szybko uzyskać odmianę wykonania wyrobu bazując na wcześniej zrealizowanym projekcie?
 • Czy system zarządzania dokumentacją wymienia dane z zakładowym systemem zarządzania produkcją?

Jakie uzyskano odpowiedzi i co z tego wynika?
Przedstawione powyżej pytania dotykają pewnego ogólnego zakresu pracy z systemami inżynierskimi, który będzie dotyczył większości firm intensywnie wykorzystujących oprogramowanie CAD/CAM/CAE/PDM. Każda firma może mieć swoje specyficzne uwarunkowania, które spowodują powstanie kolejnych pytań dotykających efektywności zrealizowanego wdrożenia oprogramowania inżynierskiego.

Większość odpowiedzi: TAK
Prawdopodobnie system CAD jest w Twojej firmie wdrożony prawidłowo i raczej przynosi spodziewane efekty. Być może są pewne obszary do poprawy, nad którymi warto się pochylić i rozważyć ich usprawnienie.
Większość odpowiedzi: NIE
Jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że zakupione systemy inżynierskie nie zostały prawidłowo wdrożone i istnieje wiele obszarów do poprawy. Ten stan być może nawet generuje straty. Prawdopodobnie konieczne jest szybkie przeanalizowanie sytuacji, aby rozwiązać problemy.

Większość odpowiedzi: NIE WIEM
Wygląda na to, że brakuje wiedzy o sposobie wykorzystania systemów inżynierskich w Twojej firmie. Warto szybko uzupełnić brakującą wiedzę, aby można było świadomie odpowiedzieć na powyższe pytania „TAK” lub „NIE” i podjąć odpowiednie działania.

Jeśli konieczne są pewne zmiany...
Widzisz problemy w sposobie wykorzystania systemów inżynierskich w swojej firmie? Przedstawione powyżej pytania pokazały obszary, które wymagają przeanalizowania? Oczekujesz znacznie lepszych efektów z inwestycji poniesionych w oprogramowanie CAD/CAM/CAE/PDM?

Spróbuj razem poprawić sytuację. Oferuję swoją wiedzę i ponad 20 letnie doświadczenie we wdrażaniu oprogramowania firmy Autodesk w firmach produkcyjnych i jestem przekonany, że potrafię zaproponować usprawnienia w wykorzystaniu systemów inżynierskich Autodesk dopasowane do wymogów firmy.
Wróć do spisu treści