Regulamin zakupów - Fabian Stasiak CAD Consulting

Doradztwo, wdrożenia, specjalistyczne szkolenia w zakresie CAD
Doradztwo, wdrożenia, specjalistyczne szkolenia w zakresie CAD
Doradztwo, wdrożenia,
specjalistyczne szkolenia w zakresie CAD
Przejdź do treści
 1. Firma Fabian Stasiak CAD Consulting prowadzi sprzedaż usług szkoleniowych i usług konsultacyjnych za pośrednictwem sieci Internet z witryny "Fabian Stasiak CAD Consutling", znajdującej się pod adresem www.cadconsulting.pl, zwanej dalej CAD Consulting.
 2. Zamówienia są przyjmowane przez internet z zastosowaniem mechanizmu sklepu internetowego lub za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej. Aby złożyć zamówienie przez sklep internetowy znajdujący się na stronie www.cadconsulting.pl, należy dodać odpowiednie produkty do koszyka zamówień. Domyślnym rodzajem płatności za usługi jest PRZEDPŁATA. Po złożeniu zamówienia Zamawiający otrzymuje automatycznie pocztą elektroniczną list informujący o wysłaniu zamówienia do firmy CAD Consulting. Po opracowaniu zamówienia Zamawiający otrzymuje list elektroniczny potwierdzający przyjęcie zamówienia do realizacji, całkowity koszt zamówienia oraz numer konta do dokonania przedpłaty lub odmowę realizacji zamówienia.
 3. Możliwe są inne formy płatności i dostawy uzgodnione indywidualnie z Zamawiajacym.
 4. Książki oferowane w sklepie internetowym na stronie cadconsulting.pl stanowią wydrukowany materiał uzupełniający do zamówionego szkolenia. Zamówienie samej książki bez zamówienia szkolenia zostanie odrzucone, a Zamawiający zostanie skierowany na stronę wydawnictwa www.expertbooks.pl w celu dokonania zakupu samej książki lub pakietu książek z poziomu witryny wydawnictwa.
 5. Do każdego zamówienia wystawiana jest Faktura w chwili, gdy na konto firmy CAD Consulting wpłynie płatność za zamówioną usługę. Faktura jest wysyłana elektronicznie, w pliku w formacie PDF.
 6. Zamawiający może zmodyfikować lub wycofać złożone zamówienie na usługę przed datą realizacji usługi. Zmiana lub wycofanie zamówienia możliwe jest poprzez kontakt z firmą CAD Consulting za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie.
 7. Jeżeli zamówienie zostało opłacone i Zamawiajacy zrezygnował z zamówienia, to firma CAD Consultnig zwróci pełną kwotę za zamówienie.
 8. Jeżeli w zamówieniu znalazły się także książki będące materiałem uzupełniającym do szkolenia, to firma CAD Consulting zwróci pełną kwotę za zamówienie po otrzymaniu z powrotem książek, jeżeli już zostały wysłane do Zamawiającego. Koszt zwrotnej wysyłki książek ponosi Zamawiający.
 9. Firma CAD Consulting zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia w danym terminie, bez podania przyczyny lub do zaproponowania zmiany terminu szkolenia. Jeżeli zmiana terminu nie zostanie zaakceptowana przez Zamawiającego to całkowity koszt szkolenia zostanie zwrócony Zamawiającemu. Jeżeli zamówienie szkolenia obejmowało także książki, to firma CAD Consulting uzgodni z Zamawiającym zwrot książek lub ich pozostawienie u Zamawiającego. Wtedy Zamawiający otrzyma zawrot pobranej opłaty za szkolenie pomniejszony o koszt książek oraz odpowiednią fakturę korygującą.
 10. Reklamacje. Jeżeli po otrzymaniu książki, będącej uzupełnieniem zamówinego szkolenia, Zamawiajacy znajdzie w niej wady techniczne to powinien skontaktować się z firmą CAD Consulting w celu ustalenia sposobu wymiany wadliwego egzemplarza.
 11. Firma CAD Consulting nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

Fabian Stasiak CAD Consulting
95-070 Wola Grzymkowa; ul. Miętowa 14
NIP: 9471488833; REGON:101730453
Dane firmy:
Dane firmy:
Fabian Stasiak CAD Consulting
95-070 Wola Grzymkowa; ul. Miętowa 14
NIP: 9471488833; REGON:101730453
+48 609 157 162
Dane firmy:
Fabian Stasiak CAD Consulting
95-070 Wola Grzymkowa; ul. Miętowa 14
NIP: 9471488833; REGON:101730453
Bookmark and Share
Wróć do spisu treści